Özgün Araştırma

On Yıllık Pediatrik Perkütan Böbrek Biyopsilerimizin Klinikopatolojik Analizi
 • Şenay Zırhlı Selçuk
 • Ahmet Taner Elmas
 • Nusret Akpolat
 • Yılmaz Tabel
J Curr Pediatr 2022; 20: 10-16 DOI: 10.4274/jcp.2022.78736
Çocuk ve Adolesanlarda Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesi: Türkiyede Çok Merkezli Çalışma
 • Emel Hatun Aytaç Kaplan
 • Aydilek Dağdeviren Çakır
 • İhsan Esen
 • Emine Demet Akbaş
 • Eda Çelebi Bitkin
 • Nesibe Akyürek
 • Bahar Özcabı
 • Suna Kılınç
 • Birgül Kırel
 • Deniz Okdemir
 • Olcay Evliyaoğlu
 • Mehmet Keskin
J Curr Pediatr 2021; 19: 354-362 DOI: 10.4274/jcp.2021.43926

Diğer

Bir Çocuk Nefroloji Merkezinin On Yillik Böbrek Biyopsi Sonuçlarinin Degerlendirilmesi - POSTER: 30
 • Ö. Yavascan
 • ÇT. Tuncel
 • OD. Kara
 • Hakan Erdogan
 • Aksu N
 • Nevin Aksu Agaçhan
 • S. Sen
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0