Derleme

Çocuklarda Kronik Konstipasyona Yaklasim, Tedavi ve Izlem - Derleme
 • Ahmet Memasa
 • Tanju B. Özkan
 • Turgut Özeke
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Invaziv H. Influenzae Tip B Enfeksiyonlari; Klinik ve Tedavi - Derleme
 • Mustafa K. Hacimustafaoglu
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Invajinasyonlarda Tedavi Yaklasimi - Derleme
 • Irfan Kiristioglu
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Atopik Dermatit Tedavisi - Derleme
 • Sükran Tunali
 • Emel Bülbül Baskan
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Çocukluk Çagi Astiminda Ilaç Tedavisi - Derleme
 • Yakup Canitez
 • Cahide Gider
 • Fatih Gök
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2003; 1: 0-0
Immun Trombositopenik Purpura Tani ve Tedavisine Güncel Yaklasim - Derleme
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2003; 1: 0-0
Immun Yetmezlikli Hastalarda Intravenöz Immünglobulin Tedavisi - Derleme
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2003; 1: 0-0
Astimli Çocugun Tedavisinde Astim Kamplarinin Yeri - Derleme
 • Nihat Sapan
 • Yakup Canitez
 • Ülker Önes
J Curr Pediatr 2003; 1: 0-0
Anafilaksi Nedenleri, Tanisi ve Tedavisi - Derleme
 • Özkan Karaman
 • Arzu Babayigit Hocaoglu
 • Duygu Ölmez
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Oral Mukozitin Önlenmesi ve Tedavisi: Güncel Yaklasimlar - Derleme
 • Çigdem Elbek Çubukçu
 • Birol Baytan
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Yenidogan Sariliklarinda Tedavi Yaklasimi - Derleme
 • Merih Çetinkaya
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çaginda Acil Serviste Akut Astim Atagi ve Tedavisi - Derleme
 • Cevdet Özdemir
 • Narin Nadir Bahçeciler
 • Isil Berat Barlan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocuklarda Tekrarlayan Rinosinüzite Yaklasim
 • Pinar Uysal
J Curr Pediatr 2012; 10: 24-30
Yenidogan Döneminde Hipoglisemiye Yaklasim
 • Özlem Sangün
 • Bumin Dündar
J Curr Pediatr 2013; 11: 31-38 DOI: 10.4274/Jcp.11.06
Akut Romatizmal Atesli Çocuklarda Penisilin Tedavisi: Yan Etkileri, Malpraktis ve Anaflaktik Reaksiyon
 • Murat Çiftel
 • Ayse Süleyman
 • Halil Ertug
J Curr Pediatr 2015; 13: 31-39 DOI: 10.4274/jcp.46330
Kanser Tanisi Alan Çocuk/Ergenlerin Onay Sürecine ve Tedaviye Katilimlarinin Degerlendirilmesi
 • Hatice Demir Küreci
 • Nüket Örnek Büken
J Curr Pediatr 2016; 14: 37-45 DOI: 10.4274/jcp.97769
Çocukluklarda Atopik Dermatit Tedavisinde Güncel ve Gelecek Yaklasimlar
 • Elif Karakoç Aydiner
 • Safa Baris
 • Cevdet Özdemir
J Curr Pediatr 2011; 9: 39-43
Aspergilloz - Derleme
 • Berna Aktürk
 • Solmaz Çelebi
 • Mustafa K. Hacimustafaoglu
J Curr Pediatr 2007; 5: 62-69
Yenidoganda Hipotansiyon ve Tedavisi
 • Nilay Hakan
 • Mustafa Aydin
J Curr Pediatr 2013; 11: 68-76 DOI: 10.4274/Jcp.11.43153
Prematüre Retinopatisinde Güncel Tedaviler - Derleme
 • Meral Yildiz
 • Ahmet Tuncer Özmen
J Curr Pediatr 2010; 8: 72-77
Çocuklarda Metabolik Sendromun Tedavisinde Beslenme Yönetimi
 • Nalan Hakime Nogay
 • Gülden Köksal
J Curr Pediatr 2012; 10: 92-97 DOI: 10.4274/Jcp.10.04
Okul Öncesi Hisiltili Çocuk Tedavisi ve Izlemine Güncel Yaklasim
 • Pinar Uysal
 • Özkan Karaman
J Curr Pediatr 2012; 10: 98-102 DOI: 10.4274/Jcp.10.05
Çocukluk Çaginda Allerjik Rinit - Derleme
 • Arzu Babayigit Hocaoglu
J Curr Pediatr 2010; 8: 105-112
Serebral Palside Spastisite Tedavisi
 • Gül Mete Civelek
 • Ayçe Atalay
J Curr Pediatr 2016; 14: 136-141 DOI: 10.4274/jcp.74755

Özgün Araştırma

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarina Tanisal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklasimlar
 • Fatih Aygün
 • Gülseren Sahin
 • Çigdem Ömür Ecevit
 • Evren Semizel
 • Aysegül Cebe
 • Hakan Erdogan
 • Erhun Kasirga
J Curr Pediatr 2012; 10: 1-7
Kompanse Hipotiroidizmi Olan Bebeklerde Levotiroksin Tedavisinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Özlem Turan
 • İsmail Çetiner
 • Sema Akçurin
 • Gayaz Akçurin
J Curr Pediatr 2022; 20: 1-9 DOI: 10.4274/jcp.2022.68815
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Tedavi Sırasında Gelişen Akut Endokrin ve Metabolik Komplikasyonların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Melike Sezgin Evim
 • Zeynep Tobcu
 • Salih Güler
 • Yasemin Denkboy Öngen
 • Adalet Meral Güneş
J Curr Pediatr 2023; 21: 1-8 DOI: 10.4274/jcp.2022.76258
Alti Aylik ALL Tedavisinin 1-3 Yaslarindaki Çocuklarda Psikososyal Gelisim ve Duygu Durumu Üzerindeki Etkileri
 • Arzu Kantarcioglu
 • Melike Evim Sezgin
 • Birol Baytan
J Curr Pediatr 2012; 10: 13-16
Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’ne Basvuran Kirim-Kongo Kanamali Ates’li Çocuklarin Klinik ve Rutin Laboratuvar Testleri Yaninda Immünolojik Açidan Degerlendirilmesi
 • Mevlüt Demir
 • Fatma Duksal
 • Melih Timuçin Dogan
 • Utku Aygünes
 • Ali Kaya
 • Ahmet Sami Güven
 • Ömer Cevit
J Curr Pediatr 2015; 13: 13-20 DOI: 10.4274/jcp.51523
Accompanying Infections in Hospitalized Children with Neurological Disease
 • Turgay Çokyaman
 • Tolga Kasap
 • Taylan Çelik
J Curr Pediatr 2022; 20: 17-26 DOI: 10.4274/jcp.2022.81084
Türkiye’nin Batisinda Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Alternatif Tedavi Uygulamalari
 • Naci Topaloglu
 • Sule Yildirim
 • Mustafa Tekin
 • Aysegül Uludag
 • Kenan Özgen
J Curr Pediatr 2013; 11: 23-26 DOI: 10.4274/Jcp.11.04
Büyüme Hormon Tedavisi Kemik Yaşını İlerletir mi?
 • Enes Salı
 • Halil Sağlam
 • Erdal Eren
 • Ömer Tarım
J Curr Pediatr 2017; 15: 42-49 DOI: 10.4274/jcp.2017.0014
Pediatrik Behçet Hastalarında Ek İmmünsüpresif Tedavi Gereksiniminin Tahmin Edilmesi
 • Seher Şener
 • Sermin Dalarslan
 • Ezgi Deniz Batu
J Curr Pediatr 2023; 21: 43-51 DOI: 10.4274/jcp.2022.46693
Yatarak Tedavi Gören Çocuk Hastalarda Malnutrisyon Değerlendirmesi
 • Süleyman Şahin
 • Vesile Meltem Energin
J Curr Pediatr 2023; 21: 69-76 DOI: 10.4274/jcp.2023.62681
Büyüme Hormonu Eksikliginin Tani Kriterleri Yeniden Degerlendirilmelidir
 • Enes Sali
 • Halil Saglam
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2012; 10: 74-79 DOI: 10.4274/Jcp.10.01
Kolşisin Tedavisi Altındaki Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Hastalarda Vitamin B12 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Özge Başaran
 • Nermin Uncu
J Curr Pediatr 2018; 16: 86-92 DOI: 10.4274/jcp.2018.0023
Kan Değişimi Gerektiren Yenidoğan Sarılığında Risk Faktörleri, Tedavi Seçeneklerinin Nörogelişimsel Duruma Etkisi
 • Elif Benderlioğlu
 • Begüm Atasay
 • Emel Okulu
 • Ezgi Özalp Akın
 • Gaffari Tunc
 • Elif Köse
 • Emine Bahar Bingoler Pekcici
 • Ömer Erdeve
 • İlgi Ertem
 • Saadet Arsan
J Curr Pediatr 2021; 19: 151-161 DOI: 10.4274/jcp.2021.0020
Is Intravenous Iron Treatment in Pediatric Patients Safe and Effective Enough?
 • Nihal Karadaş
 • Ersin Töret
 • Ulaş Karadaş
J Curr Pediatr 2022; 20: 168-173 DOI: 10.4274/jcp.2022.94940
Ekstrakraniyal Malign Germ Hücreli Tümör Tanılı Hastaların Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları; 20 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
 • Funda Tayfun Küpesiz
 • Gülen Tüysüz
 • Ayşe Nur Akınel
 • Ayşegül Tekneci
 • Ayşe Çiğdem Sivrice
 • Mustafa Melikoglu
 • Hadice Elif Pestereli
 • Osman Alphan Küpesiz
 • Elif Güler
J Curr Pediatr 2021; 19: 176-184 DOI: 10.4274/jcp.2021.0023
Preterm ve Term Bebeklerde Konvülziyonların Klinik, Etiyolojik ve Prognostik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Araştırılması
 • Salih Çağrı Çakır
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Ozkan
 • Mehmet Sait Okan
 • Fatma Kocael
 • Gülce Yörük
J Curr Pediatr 2021; 19: 203-211 DOI: 10.4274/jcp.2021.0026
Çocukluk Çağında Multipl Skleroz: Tek Merkez Deneyimi
 • Muhittin Bodur
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Mehmet Sait Okan
J Curr Pediatr 2021; 19: 225-230 DOI: 10.4274/jcp.2021.0028
Yanık Tedavisi Gören Çocukların Annelerinin Uyguladığı İlk Yardım Müdahalesi ve Bilgisi
 • Hesna Gurler
 • İknur Yıldız
J Curr Pediatr 2019; 17: 232-242 DOI: 10.4274/jcp.2019.0021
Dirençli Epilepsili Çocuklarda İlaç Dışı Tedavinin Etkinliği
 • Özge Vural
 • Ayse Serdaroglu
 • Aysegul Nese Citak Kurt
 • Tuğba Hirfanoğlu
 • Gökhan Kurt
J Curr Pediatr 2019; 17: 243-252 DOI: 10.4274/jcp.2019.0022
Sistemik Başlangıçlı Juvenil İdiyopatik Artrit Tanılı Olguların Değerlendirilmesi
 • Sukru Cekic
 • Yasin Karalı
 • Sara Şebnem Kılıç
J Curr Pediatr 2019; 17: 279-289 DOI: 10.4274/jcp.2019.0025
Çocuklarda Kortikosteroid Tedavisinin Kardiovasküler Yan Etkisi
 • Çelebi Kocaoğlu
J Curr Pediatr 2019; 17: 290-299 DOI: 10.4274/jcp.2019.0027
Dilate Kardiyomiyopatinin Nadir Ancak Tedavi Edilebilir Bir Nedeni Olan ALCAPA Sendromlu Altı Olgunun Değerlendirilmesi
 • Nur Özcan
 • Metehan Kızılkaya
 • Tuğberk Akça
 • Özlem Mehtap Bostan
J Curr Pediatr 2020; 18: 290-299 DOI: 10.4274/jcp.2020.0027
Konjenital Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tanılı Hastalarda Klinik ve Genetik Özellikler ile Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
 • İbrahim Mert Erbaş
 • Gönül Çatlı
 • Ahu Paketçi
 • Ahmet Anık
 • Korcan Demir
 • Ece Böber
 • Ayhan Abacı
J Curr Pediatr 2020; 18: 317-335 DOI: 10.4274/jcp.2020.0029
PFAPA Sendromu Tanılı Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Vildan Güngörer
 • Alaaddin Yorulmaz
 • Şükrü Arslan
J Curr Pediatr 2020; 18: 444-456 DOI: 10.4274/jcp.2020.0039

Orijinal Makale

Guatrli Çocuklarin Degerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçlari - Özgün Arastirma
 • Yasin Karali
 • Halil Saglam
 • Kadri Kamber
 • Zuhal Karali
 • Deniz Sigirli
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2008; 6: 10-18
Çocukluk Çagi Kronik Günlük Bas Agrilarinda Topiramat Tedavisinin Etkinligi ve Güvenilirligi - Özgün Arastirma
 • Adem Parlak
 • Aytug Dikililer
 • Ümit Aydogan
 • Sebahattin Vurucu
 • Bülent Ünay
 • Ridvan Akin
J Curr Pediatr 2010; 8: 20-23
Çocuklarda Tularemi: Tularemili 15 Olgunun Klinik, Laboratuvar ve Tedavi Sonuçlarinin Degerlendirilmesi
 • Ekrem Koyuncu
 • Sefika Elmas Bozdemir
 • Benhur Sirvan Çetin
 • Mustafa Kemal Hacimustafaoglu
J Curr Pediatr 2013; 11: 57-62 DOI: 10.4274/Jcp.11.24119
Laser Tedavisi Yapilan Prematüre Retinopatili Olgularin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlari - Özgün Arastirma
 • Meral Yildiz
 • Ahmet Tuncer Özmen
 • Ayse Tör Ayvaz
 • Özgür Yalçinbayir
 • Berkant Kaderli
 • Remzi Avci
 • Öner Gelisken
J Curr Pediatr 2009; 7: 62-67
Bronkopulmoner Displazide Risk Faktörleri - Özgün Arastirma
 • Hilal Özkan
 • Nilgün Köksal
 • Merih Çetinkaya
 • Yakup Canitez
J Curr Pediatr 2008; 6: 66-71
Sekonder Osteoporozlu Çocuklarda Alendronat Tedavisinin Etkinligi - Özgün Arastirma
 • Halil Saglam
 • Erdal Eren
 • Esra Deniz Papatya Çakir
 • Evren Özboyaci
 • Ali Özboyaci
 • Taner Özgür
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2010; 8: 86-89
Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrasi Uzun Süreli Izlemde Akciger Fonksiyonlari - Özgün Arastirma
 • Ayhan Kirkpinar
 • Yakup Canitez
 • Solmaz Çelebi
 • Nihat Sapan
 • Mustafa K. Hacimustafaoglu
 • Arif Gürpinar
J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124
Inatçi Epilepsili Çocuklarda Ek Tedavi Olarak Topiramat Etkinliginin ve Yan Etkilerinin Degerlendirilmesi - Özgün Arastirma
 • Özlem Özdemir
 • Mehmet S. Okan
 • Aysun Nedime Beyazit
J Curr Pediatr 2009; 7: 125-129
Çocuklarda pH Monitörizasyonu ile Gastroözofageal Reflü Hastaliginin Degerlendirilmesi - Özgün Arastirma
 • Gülin Erdemir
 • Taner Özgür
 • Yakup Canitez
 • Bülent Kayik
 • Ali Özboyaci
 • Tanju B. Özkan
J Curr Pediatr 2009; 7: 130-136

Olgu Sunumu

Oktreotid ile Tedavi Edilen Konjenital Silotoraks Olgusu
 • Özmert Muhammet Ali Özdemir
 • Hacer Ergin
 • Kazim Küçüktasçi
 • Özlem Sahin
 • Nergül Çördük
 • Eda Karadagli
 • Basak Yildirim
J Curr Pediatr 2015; 13: 68-71 DOI: 10.4274/jcp.83803
Neonatal Alloimmün Trombositopeni
 • Melike Sezgin Evim
J Curr Pediatr 2011; 9: 92-96
Toksik Epidermal Nekroliz Tedavisinde Siklosporin A Kullanimi; Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
 • Yakup Canitez
 • Sükrü Çekiç
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2014; 12: 116-122 DOI: 10.4274/jcp.43265
Leprechaunismli Bir Infantta Bozulmus Glukoz Regülasyonu ve Dev Over Kistlerinin Yüksek Doz Insülin Glarjin ile Tedavisi - Olgu Sunumu
 • Ayse Yasemin Çelik
 • Özgür Pirgon
 • Dursun Odabas
J Curr Pediatr 2010; 8: 119-122
Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Vitamin D Eksikligi
 • Erdal Eren
 • Mahmut Abuhandan
 • Bülent Güzel
 • Bülent Koca
 • Osman Baspinar
J Curr Pediatr 2015; 13: 143-146 DOI: 10.4274/jcp.08370

Diğer

Atopik Dermatit Tedavisi
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Talasemi Tedavisindeki Gelismeler
 • M.Akif Yesilipek
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Yenidogan Idrar Yolu Enfeksiyonlarinda Tedavi ve Prenatal Risk Faktörleri
 • Aydan Sirin
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Ilk ve Yineleyen Idrar Yolu Enfeksiyonlarinda Tedavi ve Izlem Protokolü
 • Osman Dönmez
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Vezikoüreteral Reflüde Tedavi ve Izlem Protokolü
 • Lale Sever
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çagi Kanserlerinin Tedavisi ve Ulasilan Sonuçlar
 • Faik Sarialioglu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Neonatal Hipertansiyonda Tedavi Yaklasimlari ve Prenatal Risk Faktörleri
 • Nesrin Besbas
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Siddetli Hipertansiyonda Tedavi
 • Fatos Yalçinkaya
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Esansiyel (Primer) Hipertansiyonda ve Obez Çocukta Tedavi Yaklasimlari
 • Sevgi Mir
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Kronik B Hepatitine Yaklasim ve Tedavi
 • Aydan Kansu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocuklarda Kronik C Hepatitine Yaklasim ve Tedavi
 • Tufan Kutlu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Varislerde Endoskopik Tedavi Uygulamalari
 • Semra Sökücü
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Neonatal Sepsis Tedavisi
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Astimli Çocuklarda Inhale Steroid Tedavisinin Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi - POSTER: 5
 • Serdar Yilmaz
 • Gülnur Tokuç
 • Sedat Öktem
 • Gülnur Tokuç
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Demir Eksikligi Anemisi Tedavisinde Her Gün Verilen Fe +2 ile IntermitantVerilen Fe +2 Etkinliklerinin Degerlendirilmesi - POSTER: 8
 • Ali Sal
 • Meral Inalhan
 • Özlem Temel
 • Müjgan Oral
 • Serpil Degirmenci
 • Özlem Ünlütürk
 • Savas Inanhan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Glukokortikoid Tedavisi Alan Hastalarda Fenobarbitalin Etkisi - POSTER: 22
 • Halil Saglam
 • Yasin Karali
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Gastrointestinal ve Solunum Semptomlari ile Basvuran Gastroözofageal Reflü Hastalikli Çocuklarda Tani ve Tedavi Yaklasimlari - POSTER: 47
 • Gökhan Tümgör
 • Aygen Yilmaz
 • Çigdem Arikan
 • Funda Özgenç
 • Rasit Vural Yagci
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çagi Astiminin Tedavisinde Antilökotrienler
 • Nermin Güler
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Kombinasyon Tedavisi
 • Bülent Sekerel
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocuk ve Ergenlerde Obezitenin Tedavisi
 • Abdullah Bereket
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çaginda Nefrotik Sendrom Tedavi Seçenekleri ve Yenilikler
 • Mesiha Ekim
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Atriyal ve Ventriküler Septal Defektlerin Transkateter Kapatilmasi; Tasidisritmi Tedavisinde Radyofrekans Kateter Ablasyon
 • Alpay Çeliker
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Akut Böbrek Yetmezliginin Tedavisi ve Yenilikler
 • Ayse Öner
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Indirekt Hiperbilirubinemi Tedavisi
 • Asuman Çoban
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Kolestazda Medikal Tedavi
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Cerrahi Tedavi
 • Irfan Kiristioglu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Non-Invaziv Mukokutanöz Fungal Enfeksiyonlarda Tedavi
 • Necdet Kuyucu
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Invaziv Candida Enfeksiyonlari ve Tedavisi
 • Gülten Seçmeer
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Invaziv Aspergillus Infeksiyonlari Ve Tedavisi
 • Ayper Somer
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Astim Tedavisinde Inhaler Steroidlerin Rolü
 • Ipek Türktas
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çaginin Tanisal Problemli Kolestatik Hastaligi; Ilerleyici Ailevi Intrahepatik Kolestaz: 17 Hastanin Klinik Laboratuar, Histolojik Bulgulari ve Tedavi Sonuçlarin Degerlendirilmesi - Poster 31
 • Murat Çakir
 • Gökhan Tümgör
 • Hasan Ali Yüksekkaya
 • Çigdem Arikan
 • Murat Kiliç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çagi Hematolojik Hastaliklarinda Febril Nötropeni Ataklarinda Fungal Enfeksiyon Hizi, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55
 • Selin Aytaç
 • Sevgi Yetkin
 • Inci Yildirim
 • Mualla Çetin
 • Murat Tuncer
 • Gülten Seçmeer
 • A. Bülent Cengiz
 • Adem Kara
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çagi Hematolojik Hastaliklarinda Febril Nötropeni Ataklarinda Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karsilastirilmasi - Poster 56
 • Inci Yildirim
 • Selin Aytaç
 • Mualla Çetin
 • Murat Tuncer
 • Gülten Seçmeer
 • Sevgi Yetkin
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Anafilaksi Tedavisi
 • A. Kadir Koçak
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Epilepsi Tedavisinde Ilaç Seçimi; Yeni Antikonvülsan Ilaçlar
 • Müjgan Sönmez
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Akut Astim Atagi Tedavisi
 • Hasan Yüksel
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Yeni Doganda Güncel Idrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi
 • Mesiha Ekim
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Ilk ve Tekrarlayan Idrar Yolu Enfeksiyonlarinda Güncel Tedavi
 • Osman Dönmez
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Veziko Üreteral Reflü ve Tedavisi
 • Necla Buyan
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Hiperbilirubinemide Tedavi
 • Betül Acunas
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Çocuklarda Güncel Sivi Tedavisi
 • Esra Baskin
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Çocuklarda Sodyum Dengesi Bozukluklari ve Tedavisi
 • Ferah Sönmez
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Potasyum Dengesi Bozukluklari ve Tedavisi
 • Lale Sever
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Vankomisin Dirençli Enterokoklar (VRE) ve Tedavisi
 • Solmaz Çelebi
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Palpe Edilemeyen Testis: Tani ve Tedavi - POSTER: 17
 • M. Emre Tasçilar
 • Ediz Yesilkaya
 • Ayhan Abaci
 • Z. Ünsal Coskun
 • I. Cem Türkes
 • Deniz Torun
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34
 • Hayriye Hizarcioglu
 • Funda Tekkesin
 • Duygu Iskender
 • Istemihan Çelik
 • Ates Kara
 • A. Bülent Cengiz
 • Mehmet Ceyhan
 • Inci Yildirim
 • Gülten Seçmeer
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Kistik Fibrozisde Gastrointestinal Tutulum ve Tedavi
 • Fügen Çullu Çokugras
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Alerjik Rinitte Tedavi Yaklasimlari
 • Gülbin Bingöl Karakoç
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
K Vitamini Yetmezligi ve Tedavisi
 • Saadet Akarsu
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Neonatal Konvulziyonlar / Tedavi
 • Mete Akisü
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Çocukluk Dönemi Epilepsilerinde Takip ve Tedavi Planlamasi
 • Semra Hiz Kurul
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Çocuklarda Acil Hipertansiyon Tedavisi
 • Ilmay Bilge
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Çocukluk Çaginda Primer Hipertansiyon Tedavisi
 • Caner Kabasakal
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Yenidogan Sonrasi Çocuklarda Sepsis Degerlendirme ve TedaviYenidogan Sonrasi Çocuklarda Sepsis Degerlendirme ve Tedavi
 • Metin Karaböcüoglu
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Asid-Baz Bozukluklari, Asidozun Degerlendirilmesi: Mekanizmalar, Klinik Yaklasim, Tedavi
 • Ayfer Gür Güven
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Alkaloz ve Tedavisi
 • Salih Kavukçu
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Jüvenil Romatoid Artrit: Tani ve Tedavisi
 • Ergün Çil
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Tekrarlayan Hisiltisi Olan Çocuklarda Akut Atak Sirasinda Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1
 • Suna Asilsoy
 • Ertan Kayserili
 • Ilyas Yigit
 • Demet Tümay
 • Demet Can
 • Hursit Apa
 • Hasan Agin
 • Murat Hizarcioglu
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Erken Tani Almasina Ragmen Tedaviye Uyumsuz ve Takipsiz Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakasi - POSTER: 5
 • Sezin Ünal
 • Arzu Dursun
 • Alev Z. Özön
 • E. Nazli Gönç
 • Ayfer Alikasifoglu
 • Nurgün Kandemir
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Zehirli Yilan Isiriklarinda Siddetli Lokal Ödem ve Tedavi Yaklasimlari: Üç Çocuk Olgu - POSTER: 52
 • Murat Anil
 • Bayram Özhan
 • Orhan Deniz Kara
 • Ayse Berna Anil
 • Alkan Bal
 • Nejat Aksu
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0