Orjinal Makale

Beta Talasemili Ergenlerde Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Güçlüklerin ve Ebeveynlerinde Psikopatolojinin Değerlendirilmesi
 • Aslı Sürer Adanır
 • Gülseren Taşkıran
 • Cem Koparan
 • Esin Özatalay
J Curr Pediatr 2017; 15: 35-46 DOI: 10.4274/jcp.2017.0024

Orjinal Araştırma

Bursa’da Pediatrik Talasemi, Hemofili ve Lösemili Olgu Annelerinin Aşırı Koruyucu Ebeveyn Tutumları ve Duygu Durumlarının Değerlendirilmesi
 • Arzu Çırpan Kantarcıoğlu
 • Melike Sezgin Evim
J Curr Pediatr 2018; 16: 37-50 DOI: 10.4274/jcp.2018.0044

Orijinal Makale

Talasemi Majorlü Vakalarda Endokrin Komplikasyonlarin Degerlendirilmesi - Özgün Arastirma
 • Birol Baytan
 • Halil Saglam
 • Sahin Erdöl
 • Aysun Nedime Beyazit
 • Taner Özgür
 • Ünsal Günay
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2008; 6: 58-65

Özgün Araştırma

The Effect of Plasma Endocan and Asymmetric Dimethyl Arginine Levels on Endothelial and Cardiac Functions in Children with Beta-Thalassemia Major
 • Utku Aygüneş
 • Ümmügülsüm Can
 • Melih Timuçin Doğan
 • Merter Keçeli
 • Hatice Koçak Eker
J Curr Pediatr 2022; 20: 78-87 DOI: 10.4274/jcp.2022.88557
GENETIK DEĞIŞTIRICILERIN BETA TALASEMI MAJOR VE INTERMEDIA KLINIĞINE ETKILERI
 • Yöntem Yaman
 • Özgür Cartı
 • Gulcihan Özek
 • Huseyin Onay
 • Berna Atabay
 • Canan Vergin
J Curr Pediatr 2020; 18: 237-250 DOI: 10.4274/jcp.2020.0021

Diğer

Talasemide Kök Hücre TransplantasyonuBuket Erer Del Castello
 • Buket Erer Del Castello
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Talasemi Tedavisindeki Gelismeler
 • M.Akif Yesilipek
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0