Derleme

Status Epileptikus - Derleme
  • Mehmet S. Okan
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0

Özgün Araştırma

Preterm ve Term Bebeklerde Konvülziyonların Klinik, Etiyolojik ve Prognostik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Araştırılması
  • Salih Çağrı Çakır
  • Rabia Tütüncü Toker
  • Nilgün Köksal
  • Hilal Ozkan
  • Mehmet Sait Okan
  • Fatma Kocael
  • Gülce Yörük
J Curr Pediatr 2021; 19: 203-211 DOI: 10.4274/jcp.2021.0026