Özgün Araştırma

Çocuklarda Pandemik 2009 Influenza A (H1N1) Enfeksiyonu
 • Deniz Çakir
 • Solmaz Çelebi
 • Mustafa Turhan Hacimustafaoglu
 • Enes Sali
 • Taner Özgür
J Curr Pediatr 2011; 9: 53-59
Could Vaccine Hesitancy be a Global Health Threat After Pandemics?: A Observational Study at Early Phase of COVID-19 Pandemic in 2020
 • Fırat Erdoğan
J Curr Pediatr 2022; 20: 62-69 DOI: 10.4274/jcp.2021.91668
Pathological Internet use Levels and Psychiatric Diagnoses in Adolescents Admitted to a Child Psychiatry Outpatient Clinic after Face-to-face Education Restriction Due to the Pandemic
 • Didem Ayyıldız
 • Funda Gümüştaş
J Curr Pediatr 2023; 21: 84-91 DOI: 10.4274/jcp.2023.05945
COVID-19 Pandemisi ve Kısıtlamalarının Tip 1 Diabetes Mellitus Hastalarında Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Aynur Bedel
 • Zeynep Donbaloğlu
 • Berna Singin
 • Bilge Aydın Behram
 • Hale Tuhan
 • Mesut Parlak
J Curr Pediatr 2022; 20: 141-146 DOI: 10.4274/jcp.2022.79663
Medical Education in Times of Pandemic: To Practice or to Protect?
 • Ayşe Gültekingil
 • Elif Canbolat
 • Fazıl Serdar Gürel
 • Esra Baskın
J Curr Pediatr 2022; 20: 237-241 DOI: 10.4274/jcp.2022.38802
Evaluation of Intoxication Cases Followed up in Pediatric Intensive Care Unit During COVID-19 Pandemic with Social Restrictions
 • Fatih Varol
 • Yaşar Yusuf Can
 • Aziz Kılıç
 • Ahmet Can Kotcioğlu
 • Cansu Durak
 • Uğur Altaş
 • Şirin Güven
 • Halit Çam
J Curr Pediatr 2022; 20: 258-265 DOI: 10.4274/jcp.2022.18199
The Impact of COVID-19 Pandemic and Quarantine Process a Center in Turkey on Anxiety Levels of Pediatric Patients with Epilepsy
 • Dilşad Yıldız Miniksar
 • Betül Kılıç
 • İsmail Kaytan
 • Esra Özpınar
 • Ökkeş Hakan Miniksar
 • Yasemin Topçu
 • Kürşad Aydın
J Curr Pediatr 2022; 20: 281-288 DOI: 10.4274/jcp.2022.53325
Yenidoğandan Adolesana COVID-19 Pandemisinde Çocuklarda Kardiyak Tutulum Şekilleri
 • Tunç Tunçer
 • Fatih Varol
 • Şenay Coşkun
 • Bülent Güzel
 • Şirin Güven
 • Halit Çam
J Curr Pediatr 2021; 19: 319-327 DOI: 10.4274/jcp.2021.83798
Infectious Diseases and Migration: Measles Cases in a Province, Turkey Before and After the Pandemic
 • Tuba Duygu Yılmaz
 • Leyla Üçeş Harmanoğulları
J Curr Pediatr 2022; 20: 349-355 DOI: 10.4274/jcp.2022.82246

Derleme

YENI CORONAVİRÜS 2019 ENFEKSIYONLARI GÜNCEL DURUM
 • Edanur Yeşil
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
J Curr Pediatr 2020; 18: 134-139 DOI: 10.4274/jcp.2020.0013