Derleme

Çocuklarda Endokrinolojik Aciller Serisi (1) Diyabetik Ketoasidoz - Derleme
 • Halil Saglam
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocukluk Çaginda Acil Serviste Akut Astim Atagi ve Tedavisi - Derleme
 • Cevdet Özdemir
 • Narin Nadir Bahçeciler
 • Isil Berat Barlan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Kanser Tanisi Alan Çocuk/Ergenlerin Onay Sürecine ve Tedaviye Katilimlarinin Degerlendirilmesi
 • Hatice Demir Küreci
 • Nüket Örnek Büken
J Curr Pediatr 2016; 14: 37-45 DOI: 10.4274/jcp.97769
Çocukluklarda Atopik Dermatit Tedavisinde Güncel ve Gelecek Yaklasimlar
 • Elif Karakoç Aydiner
 • Safa Baris
 • Cevdet Özdemir
J Curr Pediatr 2011; 9: 39-43
Alerjen Spesifik Immünoterapi
 • Sükrü Çekiç
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2015; 13: 46-55 DOI: 10.4274/jcp.02419

Özgün Araştırma

Obez Çocuk ve Ergenlerde Mesane Bağırsak Disfonksiyonu ve Yaşam Kalitesi
 • Seçil Arslansoyu Çamlar
 • Abbasqulu Baghırov
 • Kayi Eliacik
 • Özlem Üzüm
 • Gonca Özyurt
 • Eren Soyaltın
 • Gönül Çatlı
 • Demet Alaygut
 • Fatma Mutlubaş
 • Bumin N Dundar
 • Belde Kasap-Demir
J Curr Pediatr 2021; 19: 60-66 DOI: 10.4274/jcp.2020.0009
Bursa Bölgesinde Alerjik Astım Tanılı Çocuklarda Ağaç Polen Alerjenlerine Duyarlılık Oranlarının Araştırılması
 • Yakup Canıtez
 • Şükrü Çekiç
J Curr Pediatr 2021; 19: 67-75 DOI: 10.4274/jcp.2021.0010
Pathological Internet use Levels and Psychiatric Diagnoses in Adolescents Admitted to a Child Psychiatry Outpatient Clinic after Face-to-face Education Restriction Due to the Pandemic
 • Didem Ayyıldız
 • Funda Gümüştaş
J Curr Pediatr 2023; 21: 84-91 DOI: 10.4274/jcp.2023.05945
Ergenlerde Algilanan Duygu Disa Vurumu ile Psikosomatik Belirtiler Arasindaki Iliski
 • Safak Eray
 • Pinar Vural
 • Fatma Çetinkaya
J Curr Pediatr 2015; 13: 104-109 DOI: 10.4274/jcp.77699
Evaluation of Children and Adolescents Admitted to the Emergency Department with Complaints of Chest Pain
 • Murat Doğan
 • Ali Baykan
 • Utku Özer
 • Tuğçe Kalın Güngör
 • Süleyman Sunkak
 • Mehmet Adnan Öztürk
J Curr Pediatr 2022; 20: 122-127 DOI: 10.4274/jcp.2022.15428
Adölesan Obezitesinin Elektrokardiyografi ve Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Yasin Akkuş
 • Saime Ergen Dibeklioğlu
 • Rahmi Özdemir
 • Veysel Nijat Baş
 • Muharrem Çiçek
J Curr Pediatr 2022; 20: 202-208 DOI: 10.4274/jcp.2022.90022
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Bağlanma Özellikleri ve Ebeveyn Tutumları
 • Mehmet Erdem Uzun
 • Halit Necmi Uçar
 • Ayşe Pınar Vural
J Curr Pediatr 2019; 17: 289-300 DOI: 10.4274/jcp.2019.0026
Ergenlerde Polikistik Over Sendromu Tanısı için Yeni Biyobelirteçlerin Analizi
 • Selma Tunç
 • Behzat Özkan
J Curr Pediatr 2021; 19: 311-318 DOI: 10.4274/jcp.2021.22599
Turner Sendromlu Ergenlerin Multidisipliner Yaklaşımla Psikometrik ve Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
 • Burak Karakök
 • Devrim Akdemir
 • Sıddıka Yalçın
 • Hacer Seniz Özusta
 • Gülen Eda Utine
 • Özlem Doğan
 • Pelin Özlem Şimşek Kiper
 • Gizem Ürel Demir
J Curr Pediatr 2021; 19: 363-372 DOI: 10.4274/jcp.2021.04864
Obez Çocuk ve Ergenlerde D Vitamini ve Tiroid Fonksiyonlarının Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Selma Tunç
 • Meliha Demiral
J Curr Pediatr 2020; 18: 421-433 DOI: 10.4274/jcp.2020.0037
Travma Dışı Nörolojik Yakınma İle Çocuk Acil Polikliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Muhittin Bodur
 • Abdullah Hakan Özmen
 • Mehmet Sait Okan
J Curr Pediatr 2020; 18: 434-443 DOI: 10.4274/jcp.2020.0038

Orijinal Makale

Alerjen Spesifik Immünoterapide Lokal ve Sistemik Reaksiyonlar - Orijinal Arastirma
 • Yakup Canitez
 • Rifat Can Öztürk
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2007; 5: 92-95
Uludag Üniversitesi Hastanesinde Son Bir Yilda Istenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarinin Degerlendirilmesi
 • Merve Çolpan
 • Safak Eray
 • Pinar Vural
J Curr Pediatr 2013; 11: 102-106 DOI: 10.4274/Jcp.11.63825

Olgu Sunumu

Subklinik Hipotiroidide Nöropsikolojik Bulgular: Bir Olgu Sunumu
 • Selma Tural Hesapçioglu
 • Sevim Özmen
J Curr Pediatr 2013; 11: 146-149 DOI: 10.4274/Jcp.11.76476

Diğer

Tanida Gecikme Nedeniyle Yaygin Organ Tutulumu Gözlenen Bir Langerhans Hücreli Histiositoz - POSTER: 57
 • Arzu Karakas
 • Suna Emir
 • Yasemin Üstünsalih Inan
 • Saime Ergen
 • Zehra Aycan
 • Ergun Çetinkaya
 • Sadi Vidinlisan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Çocuk ve Ergenlerde Obezitenin Tedavisi
 • Abdullah Bereket
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansi - POSTER: 20
 • M. Emre Tasçilar
 • Bülent Hacihamdioglu
 • Mehmet Soyarslan
 • Ayhan Abaci
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0