En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
Karinda Kitle Yapan Nedenler
 • Nilgün Yaris
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Kronik Hastalığa Sahip Çocukların Psikososyal Sorunları: Pediatrik Sosyal Hizmet Müdahaleleri Odağında Bir Derleme
 • Ecren Aydın Engin
 • Filiz Yıldırım
 • Eda Purutçuoğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 271-279 DOI: 10.4274/jcp.2021.0033
Bir Üniversite Hastanesinde Pediatrik ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonların Kıyaslamalı Değerlendirilmesi: Yedi Yıllık Retrospektif Çalışma
 • Zeynep Özaslan
 • Solmaz Çelebi
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Gökhan Ocakoğlu
 • Edanur Yeşil
 • Arife Özer
 • Cansu Turan
 • Beyhan Bülbül
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 231-240 DOI: 10.4274/jcp.2021.0029
Kan Değişimi Gerektiren Yenidoğan Sarılığında Risk Faktörleri, Tedavi Seçeneklerinin Nörogelişimsel Duruma Etkisi
 • Elif Benderlioğlu
 • Begüm Atasay
 • Emel Okulu
 • Ezgi Özalp Akın
 • Gaffari Tunc
 • Elif Köse
 • Emine Bahar Bingoler Pekcici
 • Ömer Erdeve
 • İlgi Ertem
 • Saadet Arsan
J Curr Pediatr 2021; 19: 151-161 DOI: 10.4274/jcp.2021.0020
Preterm ve Term Bebeklerde Konvülziyonların Klinik, Etiyolojik ve Prognostik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Araştırılması
 • Salih Çağrı Çakır
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Ozkan
 • Mehmet Sait Okan
 • Fatma Kocael
 • Gülce Yörük
J Curr Pediatr 2021; 19: 203-211 DOI: 10.4274/jcp.2021.0026
Epileptik Olmayan Paroksismal Bozukluklar - Derleme
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Nadir Faktör Eksikliği Tanılı 36 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Veysiye Hülya Üzel
 • Kamil Yılmaz
 • Kahraman Öncel
 • Suat Tekin
 • Murat Söker
J Curr Pediatr 2021; 19: 162-167 DOI: 10.4274/jcp.2021.0021
Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar ve Onaylı İlaçlar
 • Ahmet Saracaloğlu
 • Abdullah Tuncay Demiryürek
J Curr Pediatr 2021; 19: 248-258 DOI: 10.4274/jcp.2021.0031
Karinda Kitleye Yaklasim ve Ayirici Tani
 • Betül Sevinir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Çağında Multipl Skleroz: Tek Merkez Deneyimi
 • Muhittin Bodur
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Mehmet Sait Okan
J Curr Pediatr 2021; 19: 225-230 DOI: 10.4274/jcp.2021.0028
Anne Sütünün Immünolojik Özellikleri - Derleme
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Precision Medicine (Hassas Tıp) Kavramı ve İmmünolojik Hastalıkların Tedavisindeki Yeri
 • Murat Özer
 • İlknur Bostancı
J Curr Pediatr 2021; 19: 259-270 DOI: 10.4274/jcp.2021.0032
Erken Term ve Tam Zamanlı Term Yenidoğanların Morbiditelerinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması
 • Erbu Yarcı
 • Nurdan Uraş
J Curr Pediatr 2021; 19: 168-175 DOI: 10.4274/jcp.2021.0022
Potasyum Dengesi Bozukluklari ve Tedavisi
 • Lale Sever
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Ekstrakraniyal Malign Germ Hücreli Tümör Tanılı Hastaların Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları; 20 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
 • Funda Tayfun Küpesiz
 • Gülen Tüysüz
 • Ayşe Nur Akınel
 • Ayşegül Tekneci
 • Ayşe Çiğdem Sivrice
 • Mustafa Melikoglu
 • Hadice Elif Pestereli
 • Osman Alphan Küpesiz
 • Elif Güler
J Curr Pediatr 2021; 19: 176-184 DOI: 10.4274/jcp.2021.0023
Siklik Nötropeni ve Konjenital Nötropeni (Kostmann Hastaligi) - Derleme
 • Fatih Kiliçbay
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Koledok Kisti Ön Tanısı Konan Çocuklarda Görüntüleme Modalitelerine İlişkin Tanısal Uyumsuzluk Temelli Çıkarımlar: Klinik Deneyim ve Literatür Taraması
 • Esra Ozcakir
 • Mete Kaya
J Curr Pediatr 2021; 19: 185-192 DOI: 10.4274/jcp.2021.0024
Türk Anneler Arasında Sadece Anne Sütüyle Besleme Süresi, Emzirmenin Devamı ve İlişkili Faktörler: Türkiye, Konya’da Bir Bebek Dostu Hastane Çalışması
 • Esma Keleş Alp
J Curr Pediatr 2021; 19: 193-202 DOI: 10.4274/jcp.2021.0025
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar hakkındaki Bilgi Düzeyleri
 • Gülay Börekçi
 • Derya Akdeniz Uysal
 • Arzu Özel
 • Döne Aksu
 • Mualla Yılmaz
 • Ayse Yüksel Sarı
 • Fahri Aşkan
 • Ümit Yiğit
 • Nilüfer Tekgül
 • Adnan Batuhan Coşkun
 • Özcan Özdemir
 • Tuba Güner Emül
 • Asiye Uzel
 • Filiz Değirmenci
 • Rana Yiğit
 • Bahar Taşdelen
J Curr Pediatr 2021; 19: 212-224 DOI: 10.4274/jcp.2021.0027
Gastro Özofageal Asit Reflünün Saptanmasında İmpedans ve pHmetre Tetkikleri Arasındaki Uyumsuzluk Nedeni: pH-Only Olayları
 • Ayşe Parlak
 • Hasan Doğruyol
J Curr Pediatr 2021; 19: 241-247 DOI: 10.4274/jcp.2021.0030
Dogustan Metabolik Hastaliklara Tanisal Yaklasim
 • Aysegül Tokatli
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocukluk Dönemi Fokal Konvülsiyonlari ile Ilgili Sendromlar
 • Sabiha Aysun
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Arastirma
 • Seher Çakir
 • Halil Saglam
 • Taner Özgür
 • Erdal Eren
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19
Epilepsi Tedavisinde Ilaç Seçimi; Yeni Antikonvülsan Ilaçlar
 • Müjgan Sönmez
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Iki Psödohipoaldosteronizm Olgusu
 • Hüseyin Anil Korkmaz
 • Ceyhun Dizdarer
 • Melek Yildiz
 • Ferah Genel
 • Behzat Özkan
J Curr Pediatr 2014; 12: 183-186 DOI: 10.4274/jcp.66376
Gestasyon Haftasina Göre Düsük Dogum Agirligi (SGA) Olan Bebeklerin Uzun Süreli Izlemi - Derleme
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Cahide Gider
 • Iftihar Kiliçbay
 • Fatih Kiliçbay
 • Serpil Can
 • Murat Öcal
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Çocuklarda Hizli ve Seri Entübasyon - Derleme
 • Ulas E. Saz
 • Çigdem Arikan
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2007; 5: 11-17
Çocuklarda Akut Bilinç Degisikligine Yaklasim - Derleme
 • M.Sükrü Paksu
 • H.Ali Tasdemir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
COVID-19 Pozitif Semptomatik Çocukların D Vitamini Düzeyleri
 • Elif Söbü
 • Ayşe Karaaslan
 • Ceren Çetin
 • Yasemin Akın
J Curr Pediatr 2021; 19: 9-14 DOI: 10.4274/jcp.2021.0002
Çocuklarda Beta-Laktam Antibiyotiklere Aşırı Duyarlılık Şüphesi ve Çocuk Alerji Klinik Deneyimleri
 • Ayşegül Ertuğrul
 • Nevzat Başkaya
 • Saliha Esenboğa
 • Serap Özmen
J Curr Pediatr 2021; 19: 1-8 DOI: 10.4274/jcp.2021.0001
Kseroderma Pigmentozum - Derleme
 • Sara Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Bebeklerin Değerlendirilmesi
 • Tuba Kasap
 • Şahin Takcı
 • Pelin Özcan
J Curr Pediatr 2021; 19: 106-112 DOI: 10.4274/jcp.2021.0015
Vitamin K ve Hemostaz - Derleme
 • Fatih Demirtas
 • Melike Sezgin Evim
 • Birol Baytan
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2010; 8: 113-118
Hiperimmünglobulin M Sendromu
 • Gülcan Üner
 • Sükrü Çekiç
 • Sara Sebnem Kiliç Gültekin
J Curr Pediatr 2014; 12: 81-87 DOI: 10.4274/jcp.18894
Invajinasyonlarda Tedavi Yaklasimi - Derleme
 • Irfan Kiristioglu
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Kardiyak Nedenlere Bagli Izole Fetal Asit
 • Vehbi Dogan
 • Ayse Hendekçi
 • Bilal Özelce
 • Sahin Takçi
 • Deniz Anuk Ince
 • Nihan Güneri Dogan
J Curr Pediatr 2014; 12: 190-193 DOI: 10.4274/jcp.52523
Çocuklarda Metabolik Sendromun Tedavisinde Beslenme Yönetimi
 • Nalan Hakime Nogay
 • Gülden Köksal
J Curr Pediatr 2012; 10: 92-97 DOI: 10.4274/Jcp.10.04
Çölyak Hastaligi - Derleme
 • Sema Aydogdu
 • Gökhan Tümgör
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Tekrarlayan Aspirasyon Pnomonisinin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling
 • Abdullah Özyurt
 • Ali Baykan
 • Ertugrul Mavili
 • Faruk Serhatlioglu
 • Mustafa Argun
 • Kazim Uzum
 • Nazmi Narin
J Curr Pediatr 2013; 11: 81-84 DOI: 10.4274/Jcp.11.29491
Kistik Fibroziste Mikrobesin Ögelerinin Önemi
 • Sevinç Eşer Durmaz
 • Nurcan Yabancı
J Curr Pediatr 2021; 19: 127-134 DOI: 10.4274/jcp.2021.0018
Türkiye’de Üçüncül Bir Merkezden Duchenne ve Becker Müsküler Distrofili Hastaların Klinik Özellikleri ve Yaşam Kalitesi
 • Özlem Yayıcı Köken
 • Özge Kucur
 • Candan Taşkıran
 • Ülkühan Öztoprak
 • Çiğdem Genç Sel
 • Erhan Aksoy
 • Ayse Aksoy
 • Tamer Yoldaş
 • Deniz Yüksel
J Curr Pediatr 2021; 19: 15-22 DOI: 10.4274/jcp.2021.0003
Okul Öncesi Çocuklarda Ameliyat Sonrası Ağrı Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği
 • Tufan Aslı Sezer
 • Figen Işık Esenay
 • Gülçin Korkmaz
J Curr Pediatr 2021; 19: 84-91 DOI: 10.4274/jcp.2021.0012
Indirekt Hiperbilirubinemi/Nedenler ve Tani - Derleme
 • Nilgün Kültürsay
 • Sebnem Çalkavur
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Pediatrik Vakalarda Philadelphia Benzeri Akut Lenfoblastik Lösemi
 • Ecem Efendi Erdem
 • Gülşah Cecener
 • Havva Tezcan Ünlü
 • Melike Sezgin Evim
J Curr Pediatr 2021; 19: 141-150 DOI: 10.4274/jcp.2020.0020
Nadir Görülen Bir Turner Sendromu Karyotipi: 45,X/47,XXX
 • Ayça Altincik
 • Gönül Çatli
 • Korcan Demir
 • Ayhan Abaci
 • Elçin Bora
 • Derya Erçal
 • Ece Böber
J Curr Pediatr 2014; 12: 43-47 DOI: 10.4274/jcp.02996
Çocuklarda Helicobacter pylori Enfeksiyonunun Şiddetini Tespit Etmede Başlangıca göre Delta Değerlerinin Önemi
 • Burcu Güven
 • Hacer Fulya Gülerman
 • Birgül Kaçmaz
J Curr Pediatr 2021; 19: 39-45 DOI: 10.4274/jcp.2021.0006
Bursa Bölgesinde Alerjik Astım Tanılı Çocuklarda Ağaç Polen Alerjenlerine Duyarlılık Oranlarının Araştırılması
 • Yakup Canıtez
 • Şükrü Çekiç
J Curr Pediatr 2021; 19: 67-75 DOI: 10.4274/jcp.2021.0010
Türkiye’deki Yenidoğan Hekimlerinin Klinik Ultrasonografi Kullanımı ve Bakışının Değerlendirildiği Ulusal Anket Çalışması
 • Burak Ceran
 • Ufuk Çakır
 • Yavuzalp Solak
 • Cüneyt Tayman
J Curr Pediatr 2021; 19: 113-120 DOI: 10.4274/jcp.2021.0016
Çocuklarda Akut Batin - Derleme
 • Irfan Kiristioglu
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Yenidoganin Immün Sistemi - Derleme
 • Esra Tuncer
 • Sebnem Kiliç
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0