En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Kronik Hastalığa Sahip Çocukların Psikososyal Sorunları: Pediatrik Sosyal Hizmet Müdahaleleri Odağında Bir Derleme
 • Ecren Aydın Engin
 • Filiz Yıldırım
 • Eda Purutçuoğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 271-279 DOI: 10.4274/jcp.2021.0033
Obezojenik Çevre ve Sosyo-demografik Özelliklerin Çocukların Obezite Farkındalık Düzeylerine Etkisi
 • Arzu Sarıalioğlu
 • Sibel Küçükoğlu
 • Aynur Aytekin Özdemir
 • Semra Köse
 • Ayda Çelebioğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 292-302 DOI: 10.4274/jcp.2021.34603
Bir Üniversite Hastanesinde Pediatrik ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonların Kıyaslamalı Değerlendirilmesi: Yedi Yıllık Retrospektif Çalışma
 • Zeynep Özaslan
 • Solmaz Çelebi
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Gökhan Ocakoğlu
 • Edanur Yeşil
 • Arife Özer
 • Cansu Turan
 • Beyhan Bülbül
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 231-240 DOI: 10.4274/jcp.2021.0029
Kan Değişimi Gerektiren Yenidoğan Sarılığında Risk Faktörleri, Tedavi Seçeneklerinin Nörogelişimsel Duruma Etkisi
 • Elif Benderlioğlu
 • Begüm Atasay
 • Emel Okulu
 • Ezgi Özalp Akın
 • Gaffari Tunc
 • Elif Köse
 • Emine Bahar Bingoler Pekcici
 • Ömer Erdeve
 • İlgi Ertem
 • Saadet Arsan
J Curr Pediatr 2021; 19: 151-161 DOI: 10.4274/jcp.2021.0020
Karinda Kitleye Yaklasim ve Ayirici Tani
 • Betül Sevinir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Türk Anneler Arasında Sadece Anne Sütüyle Besleme Süresi, Emzirmenin Devamı ve İlişkili Faktörler: Türkiye, Konya’da Bir Bebek Dostu Hastane Çalışması
 • Esma Keleş Alp
J Curr Pediatr 2021; 19: 193-202 DOI: 10.4274/jcp.2021.0025
Çocuklarda Semptomatik ve Asemptomatik COVID-19’un Demografik ve Klinik Bulguları
 • Binnaz Çelik
 • Murat Doğan
 • Doğan Bahadır İnan
 • Süleyman Sunkak
 • Esma Saatçi
 • Filiz Tubaş
J Curr Pediatr 2021; 19: 280-284 DOI: 10.4274/jcp.2021.47640
Erken Term ve Tam Zamanlı Term Yenidoğanların Morbiditelerinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması
 • Erbu Yarcı
 • Nurdan Uraş
J Curr Pediatr 2021; 19: 168-175 DOI: 10.4274/jcp.2021.0022
İlköğretim Çocuklarında Uyku Bozukluğu Sıklığı ve Obezite ile İlişkisi
 • Hasan Durmuş
 • Yavuzalp Solak
 • Erhan Kaya
 • Halil Canbolat
J Curr Pediatr 2021; 19: 303-310 DOI: 10.4274/jcp.2021.38980
Anne Sütünün Immünolojik Özellikleri - Derleme
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Dogustan Metabolik Hastaliklara Tanisal Yaklasim
 • Aysegül Tokatli
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Nadir Faktör Eksikliği Tanılı 36 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Veysiye Hülya Üzel
 • Kamil Yılmaz
 • Kahraman Öncel
 • Suat Tekin
 • Murat Söker
J Curr Pediatr 2021; 19: 162-167 DOI: 10.4274/jcp.2021.0021
Çocuklarda Akut Bilinç Degisikligine Yaklasim - Derleme
 • M.Sükrü Paksu
 • H.Ali Tasdemir
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Mature B-Hücreli Lösemiden Kaynaklanan Serebral Sinovenöz Trombozis ve Multipl Kranial Palsi
 • Hüseyin Tan
 • Arzu Tatar
 • Mustafa Büyükavcı
 • Zuhal Keskin Yıldırım
 • Özgür Yörük
 • Hayri Oğul
J Curr Pediatr 2018; 16: 274-280 DOI: 10.4274/jcp.2018.0040
Çocukluk Çağında Multipl Skleroz: Tek Merkez Deneyimi
 • Muhittin Bodur
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Mehmet Sait Okan
J Curr Pediatr 2021; 19: 225-230 DOI: 10.4274/jcp.2021.0028
0-24 Aylık Bebeği Olan Ebeveynlerin Bebek Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler
 • Ahmet Ergin
 • Güliz Aydemir Acar
 • Kerim Baltacı
J Curr Pediatr 2020; 18: 370-389 DOI: 10.4274/jcp.2020.0033
Preterm ve Term Bebeklerde Konvülziyonların Klinik, Etiyolojik ve Prognostik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Araştırılması
 • Salih Çağrı Çakır
 • Rabia Tütüncü Toker
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Ozkan
 • Mehmet Sait Okan
 • Fatma Kocael
 • Gülce Yörük
J Curr Pediatr 2021; 19: 203-211 DOI: 10.4274/jcp.2021.0026
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Diş Sağlığı Durumu ve Etkileyen Faktörler: Pilot Çalışma
 • Çiğdem Elbek Çubukçu
J Curr Pediatr 2021; 19: 338-343 DOI: 10.4274/jcp.2021.48243
Karinda Kitle Yapan Nedenler
 • Nilgün Yaris
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Potasyum Dengesi Bozukluklari ve Tedavisi
 • Lale Sever
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Vitamin K ve Hemostaz - Derleme
 • Fatih Demirtas
 • Melike Sezgin Evim
 • Birol Baytan
 • Adalet Meral Günes
J Curr Pediatr 2010; 8: 113-118
Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Degerlendirilmesi
 • Erhan Berk
 • Ali Kaya
 • Köksal Deveci
 • Ahmet Sami Güven
 • Mevlüt Demir
 • Hatice Günes
 • Asim Gültekin
 • Füsun Dilara Içagasioglu
J Curr Pediatr 2011; 9: 110-115
Çocuklarda Metabolik Sendromun Tedavisinde Beslenme Yönetimi
 • Nalan Hakime Nogay
 • Gülden Köksal
J Curr Pediatr 2012; 10: 92-97 DOI: 10.4274/Jcp.10.04
Kanserli Çocuklarda Oral Mukozit İçin Kullanılan Kanıta Dayalı Yöntemler: Sistematik Derleme
 • Zeynep Osmanoğlu Yurdakul
 • Figen Işık Esenay
J Curr Pediatr 2018; 16: 51-78 DOI: 10.4274/jcp.2018.0045
Çocuklarda Beta-Laktam Antibiyotiklere Aşırı Duyarlılık Şüphesi ve Çocuk Alerji Klinik Deneyimleri
 • Ayşegül Ertuğrul
 • Nevzat Başkaya
 • Saliha Esenboğa
 • Serap Özmen
J Curr Pediatr 2021; 19: 1-8 DOI: 10.4274/jcp.2021.0001
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar hakkındaki Bilgi Düzeyleri
 • Gülay Börekçi
 • Derya Akdeniz Uysal
 • Arzu Özel
 • Döne Aksu
 • Mualla Yılmaz
 • Ayse Yüksel Sarı
 • Fahri Aşkan
 • Ümit Yiğit
 • Nilüfer Tekgül
 • Adnan Batuhan Coşkun
 • Özcan Özdemir
 • Tuba Güner Emül
 • Asiye Uzel
 • Filiz Değirmenci
 • Rana Yiğit
 • Bahar Taşdelen
J Curr Pediatr 2021; 19: 212-224 DOI: 10.4274/jcp.2021.0027
Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar ve Onaylı İlaçlar
 • Ahmet Saracaloğlu
 • Abdullah Tuncay Demiryürek
J Curr Pediatr 2021; 19: 248-258 DOI: 10.4274/jcp.2021.0031
İnek Sütü Alerjisi Olan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Hülya Poyraz Efe
 • Yakup Canıtez
 • Nihat Sapan
J Curr Pediatr 2021; 19: 379-386 DOI: 10.4274/jcp.2021.55477
Çocuk ve Adolesanlarda Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesi: Türkiyede Çok Merkezli Çalışma
 • Emel Hatun Aytaç Kaplan
 • Aydilek Dağdeviren Çakır
 • İhsan Esen
 • Emine Demet Akbaş
 • Eda Çelebi Bitkin
 • Nesibe Akyürek
 • Bahar Özcabı
 • Suna Kılınç
 • Birgül Kırel
 • Deniz Okdemir
 • Olcay Evliyaoğlu
 • Mehmet Keskin
J Curr Pediatr 2021; 19: 354-362 DOI: 10.4274/jcp.2021.43926
Sik Rastlanan Pediatrik Deri Hastaliklari - Derleme
 • Emel Bülbül Baskan
 • Sükran Tunali
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Çocuk Kanser Hastalarinda Beslenme - Derleme
 • Gönül Dinler
J Curr Pediatr 2009; 7: 31-36
COVID-19 Pozitif Semptomatik Çocukların D Vitamini Düzeyleri
 • Elif Söbü
 • Ayşe Karaaslan
 • Ceren Çetin
 • Yasemin Akın
J Curr Pediatr 2021; 19: 9-14 DOI: 10.4274/jcp.2021.0002
Spor Aktivitelerine Katılım Öncesinde Çocukların Kardiyak Değerlendirmesi
 • Hüseyin Yılmaz
 • Fatih Şap
J Curr Pediatr 2021; 19: 344-353 DOI: 10.4274/jcp.2021.50480
Epileptik Olmayan Paroksismal Bozukluklar - Derleme
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Idyopatik Jeneralize Epilepsiler
 • Güzide Turanli
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Infantil Spazm - Derleme
 • Mehmet S. Okan
J Curr Pediatr 2004; 2: 0-0
Neonatal Kolestaz: Tanisal Yaklasim
 • Figen Gürakan
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Osteopetrorikets: Olgu Sunumu - Poster 3
 • Emine Polat
 • Benal Kunak
 • Tekin Nacaroglu
 • Cengiz Kara
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Abetalipoproteinemi Tanili Üç Olgu: Olgu Sunumu - Poster 35
 • Sezin Asik Akman
 • Oya Halicioglu
 • Sabriye Çokçeken Okçu
 • Ali Rahmi Bakiler
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Çocuklarda Hizli ve Seri Entübasyon - Derleme
 • Ulas E. Saz
 • Çigdem Arikan
 • Sema Aydogdu
J Curr Pediatr 2007; 5: 11-17
Epilepsi Tedavisinde Ilaç Seçimi; Yeni Antikonvülsan Ilaçlar
 • Müjgan Sönmez
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Çocuklarda Güncel Sivi Tedavisi
 • Esra Baskin
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Mauriac Sendromu: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 9
 • Pamir Gülez
 • Murat Hizarcioglu
 • Ertan Kayserili
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Süt Çocuklugu Döneminde Nutrisyonel B12 Vitamini Eksikligi ve Megaloblastik Anemi - POSTER: 51
 • Ilke Özahi Ipek
 • Serap Karaman
 • Abdülkadir Bozaykut
 • Nilüfer Tunç
 • Lale Pulat Seren
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Arastirma
 • Seher Çakir
 • Halil Saglam
 • Taner Özgür
 • Erdal Eren
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19
Hipotonik Bebek
 • Haluk Topaloglu
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Kronik Ishal Nedeni ile Incelenen 43 Süt Çocugu Olgusunun Degerlendirilmesi - POSTER: 30
 • Sinan Sari
 • Çigdem S. Kasapkara
 • Ödül Egritas
 • Buket Dalgiç
 • Aylar Poyraz
 • Arzu Ensari
 • Buket Dalgiç
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0
Çocuklarda Agir Hipertansiyona Yaklasim
 • Muhammet Sükrü Paksu
 • Gökhan Kalkan
J Curr Pediatr 2011; 9: 133-136
ANNELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK İSTİSMAR-İHMAL DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • Zehra Çalışkan
 • Derya Evgin
 • Emine Musalli
 • Betül Akşit
 • Özlem Nur Durgun
 • Nazlı Türe
J Curr Pediatr 2019; 17: 387-399 DOI: 10.4274/jcp.2019.0034
Ebeveynlerin Aşı Tereddüt Düzeylerinin ve Karşıtlık Nedenlerinin İncelenmesi
 • Erhan Aygün
 • Hasan Said Tortop
J Curr Pediatr 2020; 18: 300-316 DOI: 10.4274/jcp.2020.0028