Özgün Araştırma

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar hakkındaki Bilgi Düzeyleri

10.4274/jcp.2021.0027

 • Gülay Börekçi
 • Derya Akdeniz Uysal
 • Arzu Özel
 • Döne Aksu
 • Mualla Yılmaz
 • Ayse Yüksel Sarı
 • Fahri Aşkan
 • Ümit Yiğit
 • Nilüfer Tekgül
 • Adnan Batuhan Coşkun
 • Özcan Özdemir
 • Tuba Güner Emül
 • Asiye Uzel
 • Filiz Değirmenci
 • Rana Yiğit
 • Bahar Taşdelen

Gönderim Tarihi: 07.12.2020 Kabul Tarihi: 24.03.2021 J Curr Pediatr 2021;19(2):212-224

Giriş:

Bu çalışma meslek lisesi öğrencilerinin madde bağımlılığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 22 meslek lisesinden 20691 öğrenci dahil edilmiş ve tabakalı örneklemle seçilen toplam 1929 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmada elde edilen veriler anket formu kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular:

Öğrencilerin yaş ortalaması 16,58±1,17 olup, bunların %54,1’i erkek, %57,4’ü lise 9-10. sınıfta okumaktadır. Öğrencilerin çoğunun (%95,9) aileleri ile yaşadığı ve %25,2’sinin göç ile geldiği belirlenmiştir. Öğrencilerin %95,5’i sigara, alkol ve diğer maddelerin sağlığa zararları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %60,9’u CYBH’dan HIV/AIDS’i, %55,7’si hepatit B ve %45,2’si hepatit C’yi bildiğini belirtirken, %70,1’i genital siğil, %76,3’ü gonore, %76,7’si sifiliz, %86,7’si klamidya ve %87,6’sı trikomonazı bilmediğini belirtmiştir. Öğrencilerin yarısından fazlası kötü kokulu akıntı (%56), kasıklarda ağrı (%52,8), kaşıntı (%52,1) ve cinsel organlarda siğil ve uçuk (%54,3) gibi CYBH’ın belirtileri olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin yarıdan fazlasının CYBH’ın komplikasyonlarını bilmediği saptanmış ve CYBH’dan korunmada %41,5’i her ilişkide kondom kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %68,8’i CYBH hakkında herhangi bir eğitim almamıştır.

Sonuç:

Meslek lisesi öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve madde bağımlılığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmış ve öğrenciler için akran temelli eğitimler planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, madde bağımlılığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Tam Metin (İngilizce)