2013-12-11-3
2013 11 Aralık (12) 3
 Güncel Pediatri Dergisi, Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Türk Medline-Ulusal Atıf İndeksi  ve Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından indekslenmektedir.

Editörden

Editörden

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Derleme

Adolesan Dönem Besin Seçimlerini Hangi Faktörler Etkiliyor?

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Cerrahi Girişim Sürecinde Çocuk Hastaya Yaklaşım

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Orijinal Makale

Gelişme Geriliği, Kronik İshal veya Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Ter Testi Taraması Sonrası Tanı Konan Kistik Fibrozisli Çocukların Klinik ve Demografik Özellikleri

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Onkoloji Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Kanser Tanısı Almış Adolesan Erkeklerde Sperm Bankasının Kullanımına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Uludağ Üniversitesi Hastanesinde Son Bir Yılda İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Olgu Sunumu

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Bronşiolit ve Dilate Kardiyomyopatisi Olan Bir Bebekte Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi (Alcapa)

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Epididimoorşitle Başvuran Adolesan Brusella Olgusu

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Sağ Akciğer Agenezisi; İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Subklinik Hipotiroidide Nöropsikolojik Bulgular: Bir Olgu Sunumu

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Diğer

2013 Hakem Dizini

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

2013 Konu Dizini

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

2013 Yazar İndeksi

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)

Baskı Hatası

(Güncel Pediatri 2013; 11: -)