Yıl: 2013 Ay: 12 Cilt: 11 Normal Sayı 3
Editörden
Editörden
Orijinal Makale
Gelişme Geriliği, Kronik İshal veya Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Ter Testi Taraması Sonrası Tanı Konan Kistik Fibrozisli Çocukların Klinik ve Demografik Özellikleri
Çapan Konca,
Ali Güneş,
Velat Şen,
Servet Yel,
İlyas Yolbaş,
Aydın Ece,
Mehmet Fuat Gürkan
Doi: 10.4274/Jcp.11.25743
Uludağ Üniversitesi Hastanesinde Son Bir Yılda İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
Merve Çolpan,
Şafak Eray,
Pınar Vural
Doi: 10.4274/Jcp.11.63825
Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma
Emine Efe,
Nuray Altaş,
Şevkiye Dikmen,
Mustafa Melikoğlu
Doi: 10.4274/Jcp.11.58077
Onkoloji Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Kanser Tanısı Almış Adolesan Erkeklerde Sperm Bankasının Kullanımına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları
Ayşe Sonay Kurt,
İbrahim Topçu,
Sevim Savaşer,
Hanife Şen
Doi: 10.4274/Jcp.11.69188
Derleme
Adolesan Dönem Besin Seçimlerini Hangi Faktörler Etkiliyor?
Seray Kabaran,
Seyit M. Mercanlıgil
Doi: 10.4274/Jcp.11.10820
Cerrahi Girişim Sürecinde Çocuk Hastaya Yaklaşım
Seher Ünver,
Meltem Yıldırım
Doi: 10.4274/Jcp.11.35229
Olgu Sunumu
Sağ Akciğer Agenezisi; İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte
Yakup Canıtez,
Şükrü Çekiç,
Arif Gürpınar,
Nihat Sapan
Doi: 10.4274/Jcp.11.50251
Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu
Serdar Alan,
Emel Okulu,
Adem Karbuz,
Dilek Kahvecioğlu,
Atila Kılıç,
Begüm Atasay,
Erdal İnce,
Saadet Arsan
Doi: 10.4274/Jcp.11.54264
Bronşiolit ve Dilate Kardiyomyopatisi Olan Bir Bebekte Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi (Alcapa)
Petek Genç Kayıran,
Sinan Mahir Kayıran,
Terman Gümüş,
Atıf Akçevin,
Aygün Dindar,
Berkan Gürakan
Doi: 10.4274/Jcp.11.33042
Subklinik Hipotiroidide Nöropsikolojik Bulgular: Bir Olgu Sunumu
Selma Tural Hesapçıoğlu,
Sevim Özmen
Doi: 10.4274/Jcp.11.76476
Epididimoorşitle Başvuran Adolesan Brusella Olgusu
Arzu Karlı,
Gülnar Şensoy,
Nurşen Belet
Doi: 10.4274/Jcp.11.76486
Diğer
Baskı Hatası
2013 Konu Dizini
2013 Hakem Dizini
2013 Yazar İndeksi
2014 © Galenos Yayınevi | Her Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik